PROSJEKTER / ØSTENSJØVANNET

Østensjøvannet

Da Østensjø Rotary Klubb fikk sitt charter 12. mai 1976 besluttet klubben å lage en klubblogo basert på nærheten til Østensjøvannet. Det ble en logo med vann, siv og ender.

Etter hvert ble det mange befaringer ved vannet og foredrag om fuglelivet og dyrelivet i vannet og vi ble godt kjent med Østensjøvannets Venner.

Da vannet ble utvidet noe i sydenden ned mot Bogerudmyra, tok klubben på seg ansvaret med skjøtsel av nye plantefelt, renhold og vedlikehold av gangbroer. Dette arbeidet opphørte da kommunen tok ansvaret for skjøtsel og vedlikehold ved engasjerte vedlikeholdsfirmaer.

Klubben kjøpte en stol utformet i gneis, Førdegneis, som ble påført rotaryhjulet og klubbenavnet og montert ved vannkanten etter nærmere tillatelse fra Østensjøvannets Venner.

Klubben har også sponset store informasjonsskilter om fugl og dyreliv i Østensjøvannet, skilter som er plassert ved turveien langs vannet.

 

Synliggjøring av ruin

      

Ved henvendelse til Østensjøvannets Venner om klubben kunne bidra med noe mer dugnadsarbeide, ble det enighet om at klubben kunne synliggjøre en bygningsruin.

Dette omfatter fjerning av krattoppslag i og rundt grunnmursrester fra en bygning som kan ha vært et tidligere brenneri. Klubben utfører dette ved dugnader to ganger i året, vår og høst.

Høsten 2011 ble det satt en plakat som forteller om ruinene og om vårt rydde-bidrag (over).

Se vårt fotoalbum fra dugnadeneSosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Oppsal Samfunnshus
Adresse: Vetlandsveien 99
Postnummer: 0685
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:45
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møte annen hver onsdag

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

District - Rotary RSS