PROSJEKTER / UGANDA

Latin Balle Pee - Barnet er uskyldig
Vårt hjelpeprosjekt i Uganda


"Barnet er uskyldig" er vårt prosjektnavn som støtter en humanitær grasrotbevegelse og organisasjon i Nord-Uganda. På lokalspråket heter organisasjonen Latin Balle Pee (LBP) og på engelsk The Child is Innocent.

Organisasjonen arbeider for å sikre barn skolegang gjennom et utdanningsprogram. Mange barn i Uganda har i flere år vært utsatt for overgrep på grunn av konflikten i området. Nå er det muligheter til å gi disse barna god utdannelse med grunnskole, ungdomsskole og videregående skole.

Østensjø, Bryn og Hovin Rotaryklubber, sammen med Rotary Foundation, støtter et slikt skoleprosjekt, da det - etter vår mening - nettopp lever opp til Rotarys ideal: "Service above self".

Det koster ca 750 USD i året å ha et barn på skole i Uganda. Organisasjonene følger bruken av penger med argusøyne, og regnskaper viser at hele 96 prosent av midlene når frem tilbarna gjennom skolepenger, kost, losji, skolebøker, transport, helsetjeneste, psykososial støtte, mentoring, spesialkusr med tema samfunn, fredsutvikling, mellommenneskelig forståelse, helse, miljø og ledelse. Prosjektet har i dag 120 barn med i sitt program. Rotaryklubbene Hovin, Bryn og Østensjø i Oslo støtter 18 jenter som gis muligheter til utdanning basert på programmet. I tillegg er 6 barn fjernadoptert av norske privatpersoner.

Utdanning av barn er et vesentlig bidrag til bedring av levevilkår. Og barnet er uskyldig!

De 2 siste årene har de 3 Rotary-klubbene arrangert adventskonsert med Magnolia Jazzband og Traces Gospel Choir.

Se bilder fra skolen i Uganda
Les hva pressen skriver om vårt hjelpearbeid i Uganda.

Les mer på det nosrske nettstedet Barnet er uskyldig

Den ugandiske organisasjonens nettsted: Thechildisinnocent.org

Skole og skolebuss i full drift


Lokale initiativ og krefter i Norge har gitt både skole og egen skolebuss til i Uganda. Skolebussen er nå i full gang og barna som ikke hadde transport er tilbake på skolen.

Hjelpeprosjektet heter The Child is Innocent (TCII) og er den lokale grasrotorganisasjonen i Gulu, Nord-Uganda, som Østensjø Rotary Klubb har samarbeidet med siden 2010.

-For halvannet år siden fikk organisasjonen en leieavtale for 8 klasserom på Gulu Town Primary School, en skole som ble bygget på 1980 tallet i forbindelse med en flyktningeleir. Bygninger og klasserom ble behørig pusset opp, bl.a. med litt hjelp fra Østensjø Rotary Klubb, forteller Vidar Lundetræ, klubbens aktive medlem som har hatt klubbansvaret for prosjektet.

Han forteller at i februar i 2013 startet de så opp skolen ”Hope Academy”. Første klassetrinnet var en såkalt ”Nursery School” for barn fra ca fire år. Planen er å utvide tilbudet hvert år opp til klassetrinnet Primary 2.

-Skoletilbudet er godt, med gode lærekrefter, godt læremateriell, og - etter ugandisk målestokk - små klasser. Utfordringen har vært å bringe barna til og fra skolen. Det finnes ikke tilbud om kollektivtransport verken i Gulu eller andre distrikter i Uganda, og barna var da henvist til ”boda-boda”, en motorsykkeltaxi. Dette ble en uholdbar situasjon for mange foreldre, og flere tok barna sine ut av skolen. Da meldte behovet seg for en egen minibuss, sier han.

-På et styremøte i Østensjø Rotary Klubb senhøstes 2013 ble det diskutert om ØRK kunne bidra med penger til en slik buss. På medlemsmøte 27. november vedtok klubben enstemmig å bevilge kr 25 000,- til ”prosjekt skolebuss”. Vi søkte også om midler fra distriktets tiltaksfond, og fikk innvilget kr 12 000,- derfra, sier Vidar Lundetræ.

- Men, legger han til, vi var langt fra i mål. TCII sine søsterorganisasjoner i USA og Norge startet derfor innsamling av penger, og like over nyttår i år var finansieringen klar.

I USA klarte de å samle inn kr 72 000,- og blant TCII sine norske medlemmer ble det samlet inn ca 23 000,-. Sammen med kr 37 000,- fra ØRK og distrikt 2310 var dermed finansieringen klar.

-Skolebussen er nå i full sving. Alle barna som var tatt ut av skolen er nå tilbake, og elevtallet øker jevnt og trutt. Innsamlingen som ØRK tok initiativet til har derved sikret Hope Academy videre drift og vekst. Ikke dårlig!!, avslutter Vidar Lundetræ i Østensjø Rotary Klubb.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Oppsal Samfunnshus
Adresse: Vetlandsveien 99
Postnummer: 0685
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:45
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møte annen hver onsdag

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

District - Rotary RSS